Autor: Katarzyna Smoleńska 1 września 2023

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

I a – mgr Mariola Jarczyk -Biernacka

I b – mgr Justyna Gawlik

I s – mgr Katarzyna Smoleńska

 

II a – mgr Sylwia Tkocz

II b – mgr Agnieszka Gąska

II s – mgr Justyna Nowak

 

III a – mgr Monika Jakubska

III b – mgr Magdalena Gawron

III c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

 

IV a – mgr Renata Petrykowska-Cisek

IV b – mgr Krystyna Wojtaś

IV c – mgr Lidia Zimończyk

 

V a – mgr Jacek Buszka

V b – mgr Joanna Lewandowska

V c – mgr Jolanta Wołczyńska

 

VI a – mgr Sylwia Sauer

VI b – mgr Violetta Salińska

VI s – mgr Hanna Zyg

 

VII a – mgr Agnieszka Szulik

VII b – mgr Marzena Paździor

VII s – mgr Robert Olejniczak

 

VIII a – mgr Irmina Kiernozek

VIII s – mgr Marzena Jarosz

 

 


 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

I a – mgr Sylwia Tkocz

I b – mgr Agnieszka Gąska

I s – mgr Justyna Nowak

 

II a – mgr Monika Jakubska

II b – mgr Magdalena Gawron

II c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

 

III a – mgr Katarzyna Smoleńska

III b – mgr Joanna Bazgier

III c – mgr Mariola Jarczyk -Biernacka

III s – mgr Justyna Gawlik

 

IV a – mgr Jacek Buszka

IV b – mgr Joanna Lewandowska

IV c – mgr Agnieszka Radziszewska

 

V a – mgr Sylwia Sauer

V b – mgr Violetta Salińska

V s – mgr Hanna Zyg

 

VI a – mgr Agnieszka Szulik

VI b – mgr Marzena Paździor

VI s – mgr Robert Olejniczak

 

VII a – mgr Irmina Kiernozek

VII s – mgr Marzena Jarosz

 

VIII a – mgr Lidia Zimończyk

VIII b – mgr Damian Bałdys

VIII c – mgr  inż. Elżbieta Wolnik

VIII e – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

 

 


 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

I a – mgr Monika Jakubska

I b – mgr Magdalena Gawron

I c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

 

II a – mgr Katarzyna Smoleńska

II b – mgr Joanna Bazgier

II c – mgr Mariola Jarczyk -Biernacka

II s – mgr Justyna Gawlik

 

III a – mgr Bogusława Duda

III b – mgr Justyna Nowak

III c – mgr Joanna Weber

III s – mgr Ewa Szewczyk

 

IV a – mgr Sylwia Sauer

IV b – mgr Violetta Salińska

IV s – mgr Hanna Zyg

 

V a – mgr Agnieszka Szulik

V b – mgr Jolanta Wołczyńska

V s – mgr Joanna Pyrek

 

VI a – mgr Irmina Kiernozek

VI s – mgr Marzena Jarosz

 

VII a – mgr Lidia Zimończyk

VII b – mgr Damian Bałdys

VII c – mgr  inż. Elżbieta Wolnik

VII e – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

 

VIII a – mgr Krystyna Wojtaś

VIII b – mgr Renata Petrykowska-Cisek

VIII c – mgr Robert Olejniczak

VIII k – mgr Katarzyna Foltys

 


 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

I a – mgr Katarzyna Smoleńska

I b – mgr Joanna Bazgier

I c – mgr Mariola Jarczyk -Biernacka

I s – mgr Justyna Gawlik

 

II a – mgr Blandyna Wróbel

II b – mgr Justyna Nowak

II c – mgr Joanna Weber

II s – mgr Ewa Szewczyk

 

III a – mgr Monika Jakubska

III b – mgr Bogusława Duda

III c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

III s – mgr Magdalena Gawron

 

IV a – mgr Agnieszka Szulik

IV b – mgr Jolanta Wołczyńska

IV s – mgr Joanna Pyrek

 

V a – mgr Irmina Kiernozek

V s – mgr Marzena Znajszły

 

VI a – mgr Ewa Kukien

VI b – mgr Damian Bałdys

VI c – mgr  inż. Elżbieta Wolnik

VI d – mgr Joanna Lewandowska

VI e – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

 

VII a – mgr Krystyna Wojtaś

VII b – mgr Renata Petrykowska-Cisek

VII c – mgr Robert Olejniczak

VII k – mgr Katarzyna Foltys

 

VIII a – mgr Sylwia Sauer

VIII b – mgr Jacek Buszka

VIII c – mgr Hanna Zyg

VIII k – mgr Gabriela Izydorska

 


 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I a – mgr Blandyna Wróbel

I b – mgr Justyna Nowak

I c – mgr Joanna Weber

I s – mgr Ewa Szewczyk

 

II a – mgr Monika Jakubska

II b – mgr Bogusława Duda

II c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

II s – mgr Magdalena Gawron

 

III a – mgr Katarzyna Smoleńska

III b – mgr Justyna Gawlik

III c – mgr Joanna Bazgier

III s – mgr Sylwia Owczorz

 

IV a – mgr Irmina Kiernozek

IV s – mgr Marzena Znajszły

 

V a – mgr Ewa Kukien

V b – mgr Damian Bałdys

V c – mgr  inż. Elżbieta Wolnik

V d – mgr Violetta Salińska

V e – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

 

VI a – mgr Krystyna Wojtaś

VI b – mgr Renata Petrykowska-Cisek

VI c – mgr Robert Olejniczak

VI k – mgr Katarzyna Foltys

 

VII a – mgr Katarzyna Suder

VII b – mgr Jacek Buszka

VII c – mgr Hanna Zyg

VII k – mgr Gabriela Izydorska

 

VIII a – mgr Kazimiera Socha

VIII b – mgr Lidia Zimończyk

 


 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

I a – mgr Monika Jakubska

I b – mgr Bogusława Duda

I c – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

I s – mgr Magdalena Gawron

 

II a – mgr Katarzyna Smoleńska

II b – mgr Justyna Gawlik

II c – mgr Joanna Bazgier

II s – mgr Sylwia Owczorz

 

III a – mgr Blandyna Wróbel

III b – mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

 

IV a – mgr Ewa Kukien

IV b – mgr Damian Bałdys

IV c – mgr  inż. Elżbieta Wolnik

IV d – mgr Violetta Salińska

IV e – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

 

V a – mgr Krystyna Wojtaś

V b – mgr Renata Petrykowska-Cisek

V c – mgr Robert Olejniczak

V k – mgr Joanna Lewandowska

 

VI a – mgr Izabela Szynalik

VI b – mgr Jacek Buszka

VI c – mgr Hanna Zyg

VI k – mgr Gabriela Izydorska

 

VII a – mgr Kazimiera Socha

VII b – mgr Lidia Zimończyk

 

VIII a – mgr Marzena Paździor

VIII b – mgr Beata Szyja

VIII c – mgr Sandra Klimczak

 

 


 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

I a – mgr Katarzyna Smoleńska

I b – mgr Justyna Gawlik

I c – mgr Joanna Bazgier

I s – mgr Sylwia Owczorz

 

II a – mgr Blandyna Wróbel

II b – mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

 

III a – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

III b – mgr Ewa Szewczyk

III c – mgr Monika Jakubska

III d – mgr Magdalena Gawron

III e – mgr Bogusława Duda

III s – mgr Marzena Kowalczyk-Raczek

 

IV a – mgr Krystyna Wojtaś

IV b – mgr Renata Petrykowska-Cisek

IV c – mgr Robert Olejniczak/mgr Ewa Kukien

IV k – mgr Wiesława Wojciech

 

V a – mgr Izabela Szynalik

V b – mgr Jacek Buszka

V c – mgr Hanna Zyg

V k – mgr Gabriela Izydorska

V s – mgr inż. Elżbieta Wolnik

 

VI a – mgr Kazimiera Socha

VI b – mgr Anna Gryla-Nieckarz

VI d – mgr Joanna Lewandowska/mgr Violetta Salińska

V s – mgr Grzegorz Marciak

 

VII a – mgr Marzena Paździor

VII b – mgr Beata Szyja

VII c – mgr Sandra Klimczak

 


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I a – mgr Blandyna Wróbel

I b – mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

II a – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

 

II b – mgr Ewa Szewczyk

II c – mgr Monika Jakubska

II d – mgr Magdalena Gawron

II e – mgr Bogusława Duda

II s – mgr Marzena Kowalczyk-Raczek

 

III a – mgr Bogusława Duda

III b – mgr Katarzyna Smoleńska

III c – mgr Justyna Gawlik

III d – mgr Joanna Bazgier

III e – mgr Sylwia Owczorz

III f – mgr Monika Jakubska

III s – mgr Maria Więzik

 

IV a – mgr Izabela Szynalik

IV b – mgr Jacek Buszka

IV c – mgr Hanna Zyg

IV k – mgr Gabriela Izydorska

IV s – mgr inż. Elżbieta Wolnik

 

V a – mgr Kazimiera Socha

V b – mgr Anna Gryla-Nieckarz

V d – mgr Violetta Salińska

V s – mgr Grzegorz Marciak

 

VI a – mgr Marzena Paździor

VI b – mgr Beata Wicherek

VI c – mgr Sandra Klimczak

VI p – mgr Krystyna Wojtaś

VI s – mgr Ludwik Maciejewski

 


 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I a – mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

I b – mgr Ewa Szewczyk

I c – mgr Monika Jakubska

I d – mgr Katarzyna Smoleńska

I e – mgr Bogusława Duda

I s – mgr Marzena Kowalczyk-Raczek

 

II a – mgr Bogusława Duda

II b – mgr Katarzyna Smoleńska

II c – mgr Justyna Gawlik

II d – mgr Joanna Bazgier

II e – mgr Barbara Ptak

II f – mgr Monika Jakubska

II s – mgr Maria Więzik

 

III a – mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

III b – mgr Elżbieta Kadziak

III c – mgr Ewa Szewczyk

III d – mgr Blandyna Wróbel

 

IV a – mgr Kazimiera Socha

IV b – mgr Anna Gryla-Nieckarz

IV s – mgr Grzegorz Marciak

IV d – mgr Violetta Salińska

 

V a – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

V b – mgr Beata Wicherek

V c – mgr Ewa Kukien

V p – mgr Krystyna Wojtaś

V s – mgr Ludwik Maciejewski

 

VI a – mgr Elżbieta Dryja

VI b – mgr Izabela Szynalik

VI k – mgr Gabriela Izydorska

VI s – mgr Katarzyna Maciejewska

 


 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

I a – mgr Bogusława Duda

I b – mgr Katarzyna Smoleńska

I c – mgr Justyna Gawlik

I d – mgr Joanna Bazgier

I e – mgr Barbara Ptak

I f – mgr Monika Jakubska

I s – mgr Maria Więzik

 

II a – mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

II b – mgr Elżbieta Kadziak

II c – mgr Ewa Szewczyk

II d – mgr Blandyna Wróbel

 

III a – mgr Elżbieta Dryja

III b – mgr Justyna Gawlik

III c – mgr Bogusława Duda

III d – mgr Katarzyna Smoleńska

 

IV a – mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

IV b – mgr Jolanta Wołczyńska

IV c – mgr Ewa Kukien

IV p – mgr Krystyna Wojtaś

IV s – mgr Ludwik Maciejewski

 

V a – mgr Elżbieta Dryja

V b – mgr Izabela Szynalik

V k – mgr Gabriela Izydorska

V s – mgr Katarzyna Maciejewska

 

VI a – mgr Violetta Salińska

VI b – mgr Anna Gryla-Nieckarz

VI c – mgr Marzena Paździor

VI s – mgr Jacek Buszka

 

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij