Autor: Monika Jakubska 8 marca 2019

Rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach ogłasza zapisy do klasy I

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2016 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

Dzieci urodzone w 2016 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

 

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 01 marca 2023 r. do 21.04.2023 r. – Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory.

 

W roku szkolnym 2023/2024 planuje się otwarcie klasy I sportowej o profilu gimnastyka. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzający dane osobowe dziecka (datę i miejsce urodzenia, pesel, imiona rodziców).

 

Zapisy:

 

w terminie do 28.02.2023 r.- dzieci obwodowe

 

w terminie od 01.03.2023 r. do 21.04.2023 r. – dzieci spoza obwodu w sekretariacie szkoły:

 

 • poniedziałek w godzinach od 7.00 do 16.00
 • wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
 • piątek w godzinach od 7.00 do 14.00

 

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Karta zapisu na rok szkolny 2023/2024

 

Zapisy do szkoły  na rok szkolny 2023/2024

 

Oświadczenie o spełnienie kryteriów

 

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu

 

_________________________________________________________________________

Rok szkolny 2022/2023 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

 

zapisy do klasy I

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2015 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

Dzieci urodzone w 2015 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

 

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 01 marca 2022 r. do 22.04.2022 r. – Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory.

W roku szkolnym 2022/2023 planuje się otwarcie klasy I sportowej o profilu gimnastyka. Informujemy, że o zorganizowaniu klasy sportowej zadecyduje organ prowadzący na podstawie ilości zgłoszeń rodziców oraz wyniku testów sprawnościowych kandydatów.

 

Zapisy:

 

w terminie do 28.02.2022 r.- dzieci obwodowe

w terminie od 01.03.2022 r. do 22.04.2022 r. – dzieci spoza obwodu

w sekretariacie szkoły

w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Karta zapisu do szkoły

 

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

 

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu

 

Oświadczenie o spełnienie kryteriów przyjęcia spoza obwodu

________________________________________________________________________________

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

zapisy do klasy I

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2014 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

Dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

Zapisy:

 

w terminie do 01.03.2021 r.

w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Zapisy do szkoły

 

Karta zapisu

 

Zał_2_wniosek o przyjecie kandydata spoza obwodu

 

ZaŁ_3_Oświadczenie o spełnienie kryteriów

 

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I zgodnie z zarządzeniem Rady Miasta

———————————————————————————————————————————–

Rok szkolny 2020/2021 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

zapisy do klasy I

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2013 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

Dzieci urodzone w 2013 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

W roku szkolnym 2020/2021 planuje się otwarcie klasy I sportowej o profilu gimnastyka. Informujemy, że o zorganizowaniu klasy sportowej zadecyduje organ prowadzący na podstawie ilości zgłoszeń rodziców oraz wyniku testów sprawnościowych kandydatów.

 

Zapisy:

 

w terminie do 29.03.2020 r.

w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

 

PDF – Zapisy do szkoly

PDF – Deklaracja klasa sportowa

PDF – Karta zapisu

________________________________________________________________________________

Rok szkolny 2019/2020 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach

ogłasza

zapisy do klasy I

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2012 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

Dzieci urodzone w 2012 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się otwarcie klasy I sportowej o profilu gimnastyka. Informujemy, że o zorganizowaniu klasy sportowej zadecyduje organ prowadzący na podstawie ilości zgłoszeń rodziców oraz wyniku testów sprawnościowych kandydatów.

Zapisy:

w terminie do 29.03.2019 r.

w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

PDF – Zgłoszenie

PDF – Karta zapisu dziecka

PDF – Deklaracja do klasy sportowej

 

________________________________________________________________________________

rok szkolny 2018/2019 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach

ogłasza

zapisy do klasy I

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2011 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

Dzieci urodzone w 2011 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl lub w sekretariacie szkoły).

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się otwarcie klasy I sportowej – gimnastyka i IV – siatkówka, osoby zainteresowane proszone są o złożenie zgłoszenia jw. wraz z wstępną deklaracją przyjęcia do klasy sportowej (do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl lub w sekretariacie szkoły).

O przyjęciu do klasy sportowej będą decydowały wyniki testów sprawnościowych przeprowadzonych w późniejszym terminie.

 

Zapisy:

w terminie do 24.04.2018 r.

w terminie do 13.04.2018 r. do klas sportowych

w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

pdf. ►Karta zapisu dziecka

pdf. ►Zgłoszenie

pdf. ►Deklaracja do klasy sportowej


OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem PM Żory nr OR.0050.468.2017 z dnia 31.03.2017 r.

ogłaszam nabór uzupełniający do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Szkoły Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach w terminie:

 

od 26.05.2017 r. do 08.06.2017 r.

 

Zapisów do szkoły można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach:

od poniedziałku do piątku

od 7.00 do 15.00.

 

Katarzyna Foltys –  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach


rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach

ogłasza

zapisy do klasy I

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2010 r.

i DZIECI SZEŚCIOLETNICH URODZONYCH w 2011 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 1. Dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl lub w sekretariacie szkoły)

 2. Dzieci urodzone w 2011 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się otwarcie klasy I sportowej, osoby zainteresowane proszone są o złożenie zgłoszenia jw. wraz z wstępną deklaracją przyjęcia do klasy sportowej (do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl lub w sekretariacie szkoły). O przyjęciu do klasy sportowej będą decydowały wyniki testów sprawnościowych przeprowadzonych w późniejszym terminie.

Zapisy  do 31.03.2017 r. w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 4343925

 pdf. ►Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

 pdf. ►Deklaracja do klasy sportowej

 


rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016r. poz 35,

od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 – letnie.

Dzieci 6 – letnie będą miały prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6 – letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy.

W takim przypadku niezbędna będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017:

– dzieci 7 letnich urodzonych w 2009 r.

– dzieci 6 letnich urodzonych w 2010 r.

Dzieci można zapisywać w sekretariacie szkoły codziennie:

od 7.00 do 16.00 w poniedziałki

od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku

Okres zapisu od 29 marca do 22 kwietnia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

pdf. ►Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

pdf. ►Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu


Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Żory.

Więcej informacji do pobrania tutaj:

pdf. ►Zarządzenie_Prezydenta_Miasta_Żory

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij