Autor: SP 15 4 sierpnia 2022

 

 

Poszukujemy pracownika, który zaopiekuje się terenem wokół naszej szkoły.

 

Praca od września br. na 1/2 etatu.

 

Więcej szczegółów u kierownika gospodarczego Pani Ewy Kałus

pod numerem telefonu: 884 818 129.

 

Autor: Monika Jakubska 20 lipca 2020

OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DLA GERMANISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach poszukuje germanisty na zastępstwo
w roku szkolnym 2020/2021 – pełny etat. Na okres od 01.09.2020 – 30.06.2021r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

nr telefonu: 32 434 39 25; 603-153-098

e-mail: szkola_podstawowa15@wp.pl – z dopiskiem „germanista”

Autor: Monika Jakubska 8 czerwca 2019

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W ŻORACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – INTENDENT ½ etatu
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W ŻORACH

 

 1. Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:
  a) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 1. Wymagania:
  a) wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane gastronomiczne lub ekonomiczne).
 2. b) biegła obsługa komputera,
 3. c) znajomość zasad żywienia,
 4. d) umiejętność rozliczania rachunków,
 5. c) preferowane doświadczenie na pokrewnych stanowiskach,

 

 1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia dostępne poniżej oraz:
  a) list motywacyjny,
  b) curriculum vitae,
  c) kopie posiadanych świadectw pracy,
  d) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej – http://sp15.zory.bip.net.pl/
  W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) ½ etatu,
  b) praca na podstawie umowy o pracę,
  c) miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach, ul. Bankowa 1 44-240 Żory,
  d) praca w budynku,
  e) praca przy komputerze,
  f) bezpieczne warunki pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

– zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywność, niezbędny sprzęt

– opracowywanie jadłospisu zgodnie z normami żywieniowymi,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad HCCP,

– naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki szkolnej,

– nadzór nad personelem i funkcjonowaniem kuchni,

– dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie szkoły – Żory ul. Bankowa 1 lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Bankowa 1 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Intendenta” w terminie do 14.06.2019 r.do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

 1. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 0,00 %.

 

OSWIADCZENIA pdf

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 września 2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. KADR 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W ŻORACH

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana PANI ALEKSANDRA SIKORA  zamieszkała w Orzeszu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani ALEKSANDRA SIKORA najlepiej zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

            /-/

Jolanta Malczewska

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 września 2018

Żory, dnia 20 września 2018 r.

  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko 

referent ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 15 w Żorach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji tj. rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowało się siedem osób, spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.

 

O wyniku wstępnej selekcji ofert wszyscy kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.

 

Termin rozmowy –  21 września 2018r. (piątek) o godz. 10.00  w siedzibie placówki.

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 lutego 2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ŻORACH

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

PANI IRMINA KIERNOZEK zamieszkała w Żorach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani IRMINA KIERNOZEK najlepiej zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

/-/

Katarzyna Foltys

Dyrektor Szkoły / Przewodnicząca Komisji

Żory, dnia 22.02.2017 r.

Autor: Katarzyna Smoleńska 16 lutego 2017

Żory, dnia 16 lutego 2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

referent

w Szkole Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji tj. rozmów kwalifikacyjnych

– w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie placówki – zakwalifikowały się trzy osoby,

spełniające wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.

Dwie oferty nie spełniały kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

O wyniku wstępnej selekcji ofert wszyscy kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.

 

Katarzyna Foltys

Dyrektor Szkoły / Przewodnicząca Komisji

Autor: Jacek Buszka 8 czerwca 2015

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji

na stanowisko referenta ds. płac i zamówień publicznych

w Szkole Podstawowej nr 15 w Żorach

do następnego etapu rekrutacji tj. rozmów kwalifikacyjnych

– w dniu 12 czerwca 2015r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie placówki –

zakwalifikowały się dwie osoby,

spełniające wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.

 

Nie było ofert nie spełniających kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Informacja pod numerem telefonu – 32 43-43-925

Katarzyna Foltys
Dyrektor Szkoły – Przewodnicząca Komisji

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij